Årsmøte 6.feb. 2020

Innkalling til Årsmøte i Askim Pistolklubb 2020

Vi vil med dette innkalle alle medlemmer til ordinært årsmøte i Askim Pistolklubb.
Tid: Torsdag 6. Februar kl. 19.00
Sted : Askim Skytterlags nye klubbhus, Vammeliveien 13, 1815 Askim

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 23. Januar.
Saksliste og sakspapirer vil bli lagt ut HER en uke før årsmøtet.

Vel møtt !

Styret i Askim Pistolklubb.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 6.feb. 2020

Skyting uke 5

Skyteleder Uke 5 :   Arild Trobe  
Skyting starter alle dager kl 19:00

 • Mandag : Program – Hurtig (Trening) Skyteleder for dagen : Ulf B. Karlsen
 • Onsdag : Egentrening, nye skyttere blir prioritert 
 • Torsdag : Egentrening, for alle

(For program/aktiviteter, se også link til “Terminliste 2019” til høyre på siden. Gjelder frem til uke 6 2020)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Skyting uke 5

Skyting uke 4

Skyteleder Uke 4 :   Bjørn Herman Østlie  
Skyting starter alle dager kl 19:00

 • Mandag : Program – Hurtig (Trening)
 • Onsdag : Egentrening, nye skyttere blir prioritert 
 • Torsdag : Egentrening, for alle

(For program/aktiviteter, se også link til “Terminliste 2019” til høyre på siden. Gjelder frem til uke 6 2020)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Skyting uke 4

Dommerkurs 28.02.2020 – 01.03.2020

Det arrangeres nasjonalt dommerkurs i Fredrikstad i slutten av februar. Styret har som målsetning å heve kompetansen for medlemmene i klubben, og håper det er noen som kan tenke seg å delta på kurset. Er du interessert meld fra til styret på post@askimpk.no. Først til mølla får først malt.

Fullstendig kursinvitasjon kan lastes ned fra linken under.

Posted in Formannen | Comments Off on Dommerkurs 28.02.2020 – 01.03.2020

Vi åpner året med dugnad 💪🛠

Mandag 6 januar er satt av til dugnad. Vi håper at mange har anledning til å delta. Det er mange oppgaver som skal gjøres. Noen er vanlige vedlikeholdsoppgaver andre har sammenheng med våre planer for rehabilitering av skyteanlegget.

Vi trenger derfor mange hender i arbeid, denne kvelden. Det skal sjaues, ryddes, rives, monteres og demonteres. Her er det jobb for alle, både de nevenyttige og de med 10 tommeltotter.

Fint om dere som har anledning til å delta kan sende en melding til mob. 95804422, slik at vi kan planlegge hvem som kan gjøre hva.

Vi starter opp klokken 18:00, så vel møtt alle sammen

Styret

Posted in Dugnad | Comments Off on Vi åpner året med dugnad 💪🛠

Skytebanen foreløpig stengt i Perioden 6 januar til 19 januar

I forbindelse med vår søknad om tippemidler må vi utbedre noen mangler på skytebanen. Manglene må rettes for at Viken Fylkeskommune skal kunne tildele oss spillemidler i 2020. Manglene er pålegg som er gitt av Politiet i forbindelse med løpende kontroll 2 desember 2019.

Vi ser oss derfor nødt til å stenge skytebanen foreløpig for en 14-dagers periode. De arbeidene som skal utføres vil starte i forbindelse med dugnaden førstkommende mandag 6 januar. Vi håper at vi kan ferdigstille dette i løpet av 14 dager, slik at vi kan gjenoppta skyting fom. mandag 20 januar

Ulf B. Karlsen

Posted in Formannen | Comments Off on Skytebanen foreløpig stengt i Perioden 6 januar til 19 januar

Skyting uke 51

Skyteleder Uke 51 :   Christian Næss (onsdag/torsdag)  
Skyting starter alle dager kl 19:00

 • Mandag : Program – Julefelt ((Skyteleder for dagen : Styret)
  (Husk pakke til ca 50 kr)
 • Onsdag : Egentrening, nye skyttere blir prioritert 
 • Torsdag : Egentrening, for alle

(For program/aktiviteter, se også link til “Terminliste 2019” til høyre på siden)

Vi holder Julestengt uke 52.
Styret ønsker alle en riktig God Jul !!!

Image result for christmas gun
Posted in Uncategorized | Comments Off on Skyting uke 51

Skyting uke 50

Skyteleder Uke 50 :  Hang Nguyen  
Skyting starter alle dager kl 19:00

 • Mandag : Program – Felt (Arnes Minnepokal FGMR 1.res.teller ) (Skyteleder for dagen : Trond Madsen)
 • Onsdag : Egentrening, nye skyttere blir prioritert 
 • Torsdag : Egentrening, for alle (Skyteleder for dagen : Trond Madsen)

(For program/aktiviteter, se også link til “Terminliste 2019” til høyre på siden)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Skyting uke 50

Skyting uke 49

Skyteleder Uke 49 :   Øystein Pedersen
Skyting starter alle dager kl 19:00

 • Mandag : Program – Felt (Arnes Minnepokal FGMR 1.res.teller )
 • Onsdag : Egentrening, nye skyttere blir prioritert 
 • Torsdag : Egentrening, for alle

(For program/aktiviteter, se også link til “Terminliste 2019” til høyre på siden)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Skyting uke 49

Skyting uke 48

Skyteleder Uke 48 :   Torgeir Christiansen
Skyting starter alle dager kl 19:00

 • Mandag : Program – Nais  (Trening)
 • Onsdag : Egentrening, nye skyttere blir prioritert 
 • Torsdag : Egentrening, for alle

(For program/aktiviteter, se også link til “Terminliste 2019” til høyre på siden)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Skyting uke 48