ÅRSMØTE 2022

Innkalling til Årsmøte i Askim Pistolklubb
Tid: 9. Mars kl. 19.00

Sted: Askim skytterlag sitt klubbhus i Vammeliveien 13, 1815 Askim

Vi beklager at dette blir kun med 3 ukers varsel, men håper at årsmøtet kan godkjenne dette, og tiden til å sende inn forslag til årsmøtet vil fortsatt være 14 dager fra nå, som er ordinært. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må da være styre i hende senest den 3. Mars

Sakene kan sendes på: post@askimpk.no

Beretning for 2021 og øvrige papirer, som saksliste, regnskap, og eventuelle forslag og budsjettforslag, vil bli lagt ut her på klubbens hjemmeside og kan lastes ned herfra.

Dokumentene være tilgjengelig fra 03.03.2022.

De som ønsker papirene sendt pr post eller epost kan sende en henvendelse til
post@askimpk.no

Vel møtt ! Styret i Askim Pistolklubb.

nå er vi igang igjen!

Endelig har kommunen lettet på restriksjonene så vi kan begynne tilnærmet normal aktivitet igjen fra mandag 17/1

Skyteledere:
Mandag – Ruben Frantzen
Onsdag – Jimmy Turhus
Torsdag – Steinar Nøkleby

Mandag: Program 19-21
Tirsdag: Grovgruppa 19-21
Onsdag: Egentrening 19-21
Torsdag: Egentrening 19-21

Husk å følge anbefalinger om smittevern generelt og at vi ikke er for mange på pauserommet

😊

Velkommen tilbake!

Skyteleder-møte

Tirsdag 19. Oktober kl. 19.00 blir det en samling for alle skyteledere.
Vi møter opp i hula og det vil bli en gjennomgang av nye rutiner og opplæring i bruk av nytt ventilasjonsanlegg og diverse annen info.

Alle nye og gamle skyteledere må få med seg denne gjennomgangen.

Vel møtt!

Styret

Tid for trening!

Nå er sommerferien vel overstått og vi setter igang med ordinær trening i den nyoppussede hula vår igjen.
Det er som vanlig programskyting på mandager og egentrening / nybegynnere på onsdager og torsdager.
Førstkommende onsdag, 11/8, er det DUGNAD! Vi håper flest mulig møter opp for å hjelpe til.

Forøvrig har vi satt igang med introduksjonskurs igjen for nye medlemmer. Se egen info om dette.

Vi ser frem til hyggelige treningskvelder med stort oppmøte av gamle og nye medlemmer.
Alle er hjertelig velkommne til å prøve den “nye” hula.

Styret

Sommerferie!

Vi har endelig kommet igang med “normal” trening i hula igjen, men etter 3 uker tar vi nå sommerferie og hula er stengt frem til 9. Aug.

Vi ønsker alle våre medlemmer og skyttervenner en riktig god sommer og gleder oss til å begynne skytetreningen igjen
mandag 9. august.

Hjertlig velkommen !

Styret

skyting som normalt

Nå kan vi endelig skyte som normalt igjen, og benytte alle våre 7 baner på en gang.

Så da er det bare å møte opp folkens og prøve den nyoppussede banen vår!

Den nye TERMINLISTA FOR 2021 finner du i menyen til venstre.

Gjennåpning av hula!

Nå er vi så smått igang med skyting i hula igjen !

Det meste er nå på plass og fungerer igjen slik at vi kan gjenoppta normal drift smått om senn.

I første omgang har vi litt restriksjoner på antall skyttere som kan være på banen samtidig for å kunne opprettholde den berømte meteren.

Men vi forsøker oss med litt skyting på Onsdager og Torsdager i første omgang. Ny terminliste vil komme om ikke lenge.
I den forbindelse må alle skyteledere forberede seg på oppmøte igjen etter gammelt mønster.

NYHETSBREV 1- 2021

Vi skriver nå medio februar 2021 og vi er godt inn i et nytt år. Styret synes situasjonen med Covid – 19, har vært, og er problematisk for oss som klubb.
Vi stengte ‘’hula’’ allerede i slutten av juni i fjor, for at vi skulle kunne gjøre en nødvendig rehabilitering, selv om vi ikke fikk tildelt spillemidler i 2020. Vi står fortsatt på lista, men er forespeilet at vi kan måtte vente i 3-5 år før vi får tildelt midler.

Beslutningen ble derfor at vi skulle igangsette de helt nødvendige tiltakene for at vår skyteaktivitet kunne fortsette i ‘’hula’’.

Ingen av oss hadde vel da sett for seg at vi skulle være rammet av stramme smittevernregler fortsatt i 2021, som vanskeliggjør fremdriften i prosjektet. Men så mye om det.

Vi er nå kommet dithen i prosjektet at vi kan se målstreken der fremme. Det er mange småting som skal gjøres og et par større, før banen er klar for å tas i bruk.

Ventilasjonsaggregatet er på plass og ventilasjonsrør for tilluft er montert. Vi har tidligere sagt at vi skal montere alt av ventilasjonsrør på dugnad, så her ligger en stor arbeidsøktøkt foran oss. Rørdeler og materiell vil leveres fra Ventistål AS torsdag 11 februar.

Så gjenstår montering av standplasser og lydisolering av nytt tak over standplass, samt øverste del av lydvegg.

Det elektriske anlegget må også utbedres når vi nå installerer det nye aggregatet og må tilpasse dette i hht til dagens forskrifter. Dette er arbeider vi selvsagt må engasjere autorisert firma for å få på plass. Vi har også noen rørleggerarbeider som må settes bort.

Vi har til nå vært litt tilbakeholdne med å bestille disse arbeidene, siden vi har vært usikre på om vi kunne dekke alle kostnadene.

Vi har derfor søkt Indre Østfold kommune om en kommunal garanti, slik at vi kan søke banklån i hht tidligere årsmøtevedtak.

Vi vil da ha finansieringen på plass og kan ferdigstille prosjektet. Vår søknad om kommunal garanti ble innvilget enstemmig i dagens kommunestyremøte. Så nå vil dette bli satt i bestilling.

Resten er da opp til oss.

Vi håper på at alle som har lyst og mulighet til å bidra på litt dugnadsaktivitet gir oss i styret beskjed, slik at vi kan få utført alle jobbene. Dugnadene vil selvsagt bli satt opp på en slik måte at smittevernreglene kan overholdes. Derfor er det viktig at dere tar kontakt så vi kan planlegge hver dugnad. Det legges opp til at en del dugnader kan gjennomføres alene eller sammen med noen få.

Vi håper vi kan få noen hyggelige timer sammen, med nyoppusset kjøkken, toalett og hyggelige fellesarealer.
Vi venter veldig på å få til litt treningsaktivitet i ‘’hula’’ igjen. Og gleder oss til å se dere alle igjen.

Slik situasjonen er idag tror vi ikke at årsmøtet kan gjennomføres som planlagt i mars, men skal komme tilbake med eksakt dato så snart vi vet om vi kan samles.

Askim, 10 februar 2021