Medlemsinformasjon Sommer 2020

I kategorien

merket med

Av

min lesing


Tiden raser av gårde, og sommeren nærmer seg med stormskritt. I fjor arrangerte klubben en sommeravslutning for medlemmene, men i år har vi valgt å avvente dette grunnet Covid-19. Vi håper å kunne samles i hyggelig lag før Nisseskytinga!

Klubben har som tidligere informert, søkt om tippemidler for oppgradering av Hula, bytte ut ventilasjonsanlegget, samt nye elektroniske skiver. Styret informerte på årsmøtet at Indre Østfold kommune godkjente søknaden til vår. Alle søknader skal til sist behandles i fylket og selv med godkjent søknad var det dessverre ikke nok midler i fylket til Askim Pistolklubb i år. Mulig dette kan komme av sammenslåingen til Viken og mange fler foreninger som har søkt. Uansett, et lite skritt tilbake for våre planer.

Dessverre er forholdene i Hula så dårlige nå, både med tanke på ventilasjon og fukt at vi ikke kan vente på tildeling av tippemidler i 2021. For å kunne opprettholde skyting og andre aktiviteter, må disse forholdene utbedres så snart som mulig. Styret har derfor besluttet at vi skal bruke egne midler til å bytte ut ventilasjonsaggregatet samt utbedre Hula for fukt. Vi vil søke om tippemidler til elektroniske skiver neste år, og håper på bedre resultat da.

Før vi kan montere inn nytt ventilasjonssystem må vi alle gjøre en liten innsats, DUGNAD! Det vil bli satt opp dager og arbeidsoppgaver som kan passe alle. Dugnadsdagene vil bli annonsert på Askim PK sin side på Facebook. Vi håper så mange mulig kan bidra litt. Dugnader er en fin måte å treffe andre medlemmer på, rett og slett sosialt.

I tiden frem til anlegget er klar for skyting igjen, vil det selvfølgelig ikke være noen aktivitet i Hula. Men fortvil ikke! Vi har vi inngått en avtale med Mysen Pistollag om bruk av deres anlegg for å gi alle medlemmene mulighet til å opprettholde skytingen. Onsdager flytter vi vår aktivitet dit og skyter ute i friluft. Dette er sikkert en ny og artig situasjon for mange som kun har skutt innomhus. Frem til sommerferien vil det bli anledning til å skyte i Mysen et par onsdager. Vi følger terminlista og siste uke for skyting er uke 26. Mandag og torsdag uke 25 og 26 er det skyting som vanlig i Hula. Etter ferien fortsetter vi med skyting hos Mysen på onsdager frem til Hula er oppgradert og klar.

Styret legger ut løpende informasjon om skytingen på Facebook, og er selvfølgelig tilgjengelig pr epost på styret@askimpk.no.

Vi ønsker alle medlemmer en riktig God Sommer og håper vi ses både på skyteaktiviteter og dugnader.