Verv i klubben?

I kategorien

merket med

women sitting on chairs inside a room

Av

min lesing


Valgkomiteen har startet dialogen med styret om valget på årsmøtet 28. februar. Enkelte av de som er på valg i styret ønsker ikke å stille til gjenvalg, så da blir oppgaven å fremlegge et forslag til nytt styre på årsmøte.

Nedenfor finner du listet alle verv som er på valg uten hensyn til om den som har vervet i dag ønsker å stille til gjenvalg.

Styret

  • Nestleder
  • To medlemmer
  • To varamedlemmer

Kontrollutvalget

  • Leder
  • Et medlem

Valgkomitéen

  • Leder
  • Et medlem
  • En varamedlem

Vi ønsker å få innspill på kandidater til styret, både til enkeltposisjoner og generelt. Send inn forslag til jarl.guld@ynolens.no uansett om du har vært i kontakt med personen eller ei, så vil valgkomiteen kontakte alle som blir foreslått.

Ser frem til å få mange konstruktive forslag til det som skal sørge for at klubben drives trygt fremover.

Riktig god jul fra Valgkomitéen.