Category Archives: INFO

ENDRINGER

På årsmøtet i år ble det foreslått at vi skulle begynne å ha to skyteledere på plass alle treningsdager.

Dette har vi nå fått på plass !

Ny terminliste med alle skyteledere og medhjelpere er lagt ut her.

ÅRSMØTE 2023

Innkalling til Årsmøte i Askim Pistolklubb
Tid: 8. Mars kl. 19.00

Sted: Askim skytterlag sitt klubbhus i Vammeliveien 13, 1815 Askim

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styre i hende senest den 20. februar

Sakene kan sendes på: post@askimpk.no

Beretning for 2022 og øvrige papirer, som saksliste, regnskap, og eventuelle forslag og budsjettforslag, vil bli lagt ut her på klubbens hjemmeside og kan lastes ned HER

Dokumentene vil være tilgjengelig fra 28.02.2023.

De som ønsker papirene sendt pr post eller epost kan sende en henvendelse til
post@askimpk.no

Vel møtt ! Styret i Askim Pistolklubb.

ÅRSMØTE 2022

Innkalling til Årsmøte i Askim Pistolklubb
Tid: 9. Mars kl. 19.00

Sted: Askim skytterlag sitt klubbhus i Vammeliveien 13, 1815 Askim

Vi beklager at dette blir kun med 3 ukers varsel, men håper at årsmøtet kan godkjenne dette, og tiden til å sende inn forslag til årsmøtet vil fortsatt være 14 dager fra nå, som er ordinært. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må da være styre i hende senest den 3. Mars

Sakene kan sendes på: post@askimpk.no

Beretning for 2021 og øvrige papirer, som saksliste, regnskap, og eventuelle forslag og budsjettforslag, vil bli lagt ut her på klubbens hjemmeside og kan lastes ned herfra.

Dokumentene være tilgjengelig fra 03.03.2022.

De som ønsker papirene sendt pr post eller epost kan sende en henvendelse til
post@askimpk.no

Vel møtt ! Styret i Askim Pistolklubb.

skyting som normalt

Nå kan vi endelig skyte som normalt igjen, og benytte alle våre 7 baner på en gang.

Så da er det bare å møte opp folkens og prøve den nyoppussede banen vår!

Den nye TERMINLISTA FOR 2021 finner du i menyen til venstre.

Gjennåpning av hula!

Nå er vi så smått igang med skyting i hula igjen !

Det meste er nå på plass og fungerer igjen slik at vi kan gjenoppta normal drift smått om senn.

I første omgang har vi litt restriksjoner på antall skyttere som kan være på banen samtidig for å kunne opprettholde den berømte meteren.

Men vi forsøker oss med litt skyting på Onsdager og Torsdager i første omgang. Ny terminliste vil komme om ikke lenge.
I den forbindelse må alle skyteledere forberede seg på oppmøte igjen etter gammelt mønster.

NYHETSBREV 1- 2021

Vi skriver nå medio februar 2021 og vi er godt inn i et nytt år. Styret synes situasjonen med Covid – 19, har vært, og er problematisk for oss som klubb.
Vi stengte ‘’hula’’ allerede i slutten av juni i fjor, for at vi skulle kunne gjøre en nødvendig rehabilitering, selv om vi ikke fikk tildelt spillemidler i 2020. Vi står fortsatt på lista, men er forespeilet at vi kan måtte vente i 3-5 år før vi får tildelt midler.

Beslutningen ble derfor at vi skulle igangsette de helt nødvendige tiltakene for at vår skyteaktivitet kunne fortsette i ‘’hula’’.

Ingen av oss hadde vel da sett for seg at vi skulle være rammet av stramme smittevernregler fortsatt i 2021, som vanskeliggjør fremdriften i prosjektet. Men så mye om det.

Vi er nå kommet dithen i prosjektet at vi kan se målstreken der fremme. Det er mange småting som skal gjøres og et par større, før banen er klar for å tas i bruk.

Ventilasjonsaggregatet er på plass og ventilasjonsrør for tilluft er montert. Vi har tidligere sagt at vi skal montere alt av ventilasjonsrør på dugnad, så her ligger en stor arbeidsøktøkt foran oss. Rørdeler og materiell vil leveres fra Ventistål AS torsdag 11 februar.

Så gjenstår montering av standplasser og lydisolering av nytt tak over standplass, samt øverste del av lydvegg.

Det elektriske anlegget må også utbedres når vi nå installerer det nye aggregatet og må tilpasse dette i hht til dagens forskrifter. Dette er arbeider vi selvsagt må engasjere autorisert firma for å få på plass. Vi har også noen rørleggerarbeider som må settes bort.

Vi har til nå vært litt tilbakeholdne med å bestille disse arbeidene, siden vi har vært usikre på om vi kunne dekke alle kostnadene.

Vi har derfor søkt Indre Østfold kommune om en kommunal garanti, slik at vi kan søke banklån i hht tidligere årsmøtevedtak.

Vi vil da ha finansieringen på plass og kan ferdigstille prosjektet. Vår søknad om kommunal garanti ble innvilget enstemmig i dagens kommunestyremøte. Så nå vil dette bli satt i bestilling.

Resten er da opp til oss.

Vi håper på at alle som har lyst og mulighet til å bidra på litt dugnadsaktivitet gir oss i styret beskjed, slik at vi kan få utført alle jobbene. Dugnadene vil selvsagt bli satt opp på en slik måte at smittevernreglene kan overholdes. Derfor er det viktig at dere tar kontakt så vi kan planlegge hver dugnad. Det legges opp til at en del dugnader kan gjennomføres alene eller sammen med noen få.

Vi håper vi kan få noen hyggelige timer sammen, med nyoppusset kjøkken, toalett og hyggelige fellesarealer.
Vi venter veldig på å få til litt treningsaktivitet i ‘’hula’’ igjen. Og gleder oss til å se dere alle igjen.

Slik situasjonen er idag tror vi ikke at årsmøtet kan gjennomføres som planlagt i mars, men skal komme tilbake med eksakt dato så snart vi vet om vi kan samles.

Askim, 10 februar 2021

Medlemsinformasjon Sommer 2020

Tiden raser av gårde, og sommeren nærmer seg med stormskritt. I fjor arrangerte klubben en sommeravslutning for medlemmene, men i år har vi valgt å avvente dette grunnet Covid-19. Vi håper å kunne samles i hyggelig lag før Nisseskytinga!

Klubben har som tidligere informert, søkt om tippemidler for oppgradering av Hula, bytte ut ventilasjonsanlegget, samt nye elektroniske skiver. Styret informerte på årsmøtet at Indre Østfold kommune godkjente søknaden til vår. Alle søknader skal til sist behandles i fylket og selv med godkjent søknad var det dessverre ikke nok midler i fylket til Askim Pistolklubb i år. Mulig dette kan komme av sammenslåingen til Viken og mange fler foreninger som har søkt. Uansett, et lite skritt tilbake for våre planer.

Dessverre er forholdene i Hula så dårlige nå, både med tanke på ventilasjon og fukt at vi ikke kan vente på tildeling av tippemidler i 2021. For å kunne opprettholde skyting og andre aktiviteter, må disse forholdene utbedres så snart som mulig. Styret har derfor besluttet at vi skal bruke egne midler til å bytte ut ventilasjonsaggregatet samt utbedre Hula for fukt. Vi vil søke om tippemidler til elektroniske skiver neste år, og håper på bedre resultat da.

Før vi kan montere inn nytt ventilasjonssystem må vi alle gjøre en liten innsats, DUGNAD! Det vil bli satt opp dager og arbeidsoppgaver som kan passe alle. Dugnadsdagene vil bli annonsert på Askim PK sin side på Facebook. Vi håper så mange mulig kan bidra litt. Dugnader er en fin måte å treffe andre medlemmer på, rett og slett sosialt.

I tiden frem til anlegget er klar for skyting igjen, vil det selvfølgelig ikke være noen aktivitet i Hula. Men fortvil ikke! Vi har vi inngått en avtale med Mysen Pistollag om bruk av deres anlegg for å gi alle medlemmene mulighet til å opprettholde skytingen. Onsdager flytter vi vår aktivitet dit og skyter ute i friluft. Dette er sikkert en ny og artig situasjon for mange som kun har skutt innomhus. Frem til sommerferien vil det bli anledning til å skyte i Mysen et par onsdager. Vi følger terminlista og siste uke for skyting er uke 26. Mandag og torsdag uke 25 og 26 er det skyting som vanlig i Hula. Etter ferien fortsetter vi med skyting hos Mysen på onsdager frem til Hula er oppgradert og klar.

Styret legger ut løpende informasjon om skytingen på Facebook, og er selvfølgelig tilgjengelig pr epost på styret@askimpk.no.

Vi ønsker alle medlemmer en riktig God Sommer og håper vi ses både på skyteaktiviteter og dugnader.

OMTALE

Avisoppslag (2021)

Klubben her inne i fjellanlegget har hele 160 medlemmer, men fasilitetene har vært dårlige – nå tas det store grep

– Vi har ikke akkurat vært stolte over lokalene her, men nå skjer det mye. For medlemmene våre vil det bil en helt ny verden.

Det sier Ulf B. Karlsen. Han er styreleder i Askim Pistolklubb – en klubb med hele 160 betalende medlemmer. Klubben holder til i Prestenga Skytepark, mer kjent som «Hula», inne i fjellet bak brannstasjonen i Askim. Nesten hver dag, når det ikke er koronarestriksjoner, er det aktivitet på 25-metersbanen. I tillegg til de klubbens medlemmer, har også banen blitt benyttet av politiet og Norske reserveoffiserers forbund (NROF).

STOR AKTIVITET: Inne i Prestenga Skyteanlegg, også kalt “Hula”, holder Ulf B. Karlsen og Askim Pistolklubb til. Nå er klubben i full gang med å pusse opp lokalene fra 1960-tallet.

– Nødt til å gjøre noe

Det svært skjermede anlegget har ligget der helt siden 60-tallet og ble tidligere brukt som tilfluktsrom for Sivilforsvaret. Lite er blitt gjort med fasilitetene på disse 60 årene som har gått. Tiden var overmoden for å gjøre noe.

– Vi var nødt til å ta grep. Ikke minst for å trekke ungdom og damer til skytesporten. Det var rett og slett ikke noe trivelig her inne, forteller Ulf B. Karlsen.

Sammen med styret kom han fram til at «Hula» trengte nytt ventilasjonsanlegg, innvendig tak for oppsamling av vann, nytt handikaptoalett, nytt kjøkken, opprusting av el-anlegg, ny standplass med lydvegg og diverse oppussing. Prislapp: Rundt 1,6 millioner kroner.

Askim Pistolklubb søkte derfor om spillemidler i 2020. Søknaden ble godkjent av fylkeskommunen, men det ble ikke gitt tilsagn om spillemidler.

– I Østfold fylkeskommune har vi vært litt bortskjemte med at det går fort å få spillemidler. I Viken fylkeskommune kan det gå mellom tre og fem år, forteller idrettsrådgiver i Indre Østfold kommune, Grete Skjelbred.

– Innemiljøet og luftkvaliteten var langt under forsvarlig nivå, og vi kunne ikke vente lenger. Derfor fant vi ut at vi fikk starte opp med det vi har, en egenkapital på 620.000 kroner, samt dugnadsarbeid, forteller Ulf B. Karlsen, og forteller at klubben også er innvilget 150.000 kroner fra Sparebankstiftelsen, men de pengene kommer først når prosjektet er fullført.

OMVISNING: Idrettsrådgiver i Indre Østfold kommune, Grete Skjelbred, hadde aldri vært i “Hula” tidligere. Tirsdag fikk hun en omvisning av leder i Askim Pistolklubb, Ulf B. Karlsen. Foto: Øystein Sørensen

Ber om kommunal garanti

Under vanskelig arbeidsbetingelser på grunn av koronasituasjonen har likevel Askim Pistolklubb fått gjort mye selv i 2020. Men det har kostet. Bare å bytte ventilasjonsanlegget ble på nærmere en halv million kroner. Så har klubben også byttet tak på skytebanen og satt inn kjøkken.

Men nå er pengekassa tom. De har derfor søkt kommunen om kommunal garanti for et lån i DNB på 250.000 kroner. Denne søknaden skal opp til behandling i samfunnsutvalget torsdag.

– Vi er avhengig av denne garantien for å få lån og for å fortsette på det arbeidet vi nå er i gang med. Blant annet å få byttet el-anlegget her. Får vi et ja, og alt går etter planen, så håper jeg vi kan ha årsmøtet vårt 23. mars i «Hula», smiler Karlsen.

FRISK LUFT: Dette ventilasjonsanlegget til nærmere en halv million kroner sørger for et mye bedre inneklima i “Hula”. Foto: Øystein Sørensen

Kan likevel få spillemidler

Spillemidler hadde egentlig Askim Pistolklubb gitt opp å få, men også de kan likevel komme.

Klubben oppfattet nemlig fylkeskommunens avslag som endelig, og meldte ikke inn anlegget på nytt i forbindelse med innmelding av anlegg det skulle søkes spillemidler til i 2021. Men etter dialog med administrasjonen i kommunen, ble misforståelsen oppklart.

– Tidligere var det sånn at om man begynte på prosjektet før spillemidlene var tildelt, så mistet man muligheten til å få. Den ordningen er heldigvis endret på, noe jeg ikke var klar over. Det betyr at vi likevel kan få spillemidler. Da har vi kanskje også nok penger til å få på plass elektroniske skiver med tiden, sier pistolklubblederen fornøyd, som nå har sendt inn fornyet spillemiddelsøknad på 466.000 kroner.

Det kan likevel ta noen år før disse pengene kommer, men de vil garantert bidra til at innendørsanlegget med årene blir enda flottere.

NYTT KJØKKEN: Et nytt kjøkken er på plass i “Hula”. Foto: Øystein Sørensen
MÅ BYTTES: El-anlegget er gammelt og må byttes. Prislapp blir trolig rundt 150.000 kroner. Foto: Øystein Sørensen

Prestenga Skyteanlegg

  • På folkemunne bare kalt «Hula».
  • Ligger inne i fjellet bak brannstasjonen i Askim.
  • Benyttes av Askim Pistolklubb, Norske Reserveroffisers Forbund og politiet.
  • Skyting i «Hula» har pågått siden 1960-tallet.
  • Opprinnelig var bygget et tilfluktsrom for sivilforsvaret, men er ikke en del av dette lenger.
  • Pistolklubben har en leieavtale med tidligere Askim kommune som utløper 31.12.2056.

Banen vår

Endelig nye rister på plass!

Bilder fra oppussingen i hula 2020-2022.

El-styreskap for vent. på plass
Styringa for vent.
Nytt HC-toalett godt i gang
Ny varmtvannsbereder også
Ny standplass på gang
Ny standplass på gang
Nytt innvendig tak under oppføring
Nytt tak oppe
Sett fra skivestativet mot standplass
Litt åpent ennå – fra gangen inn mot standplass
Nye rør kommer på plass
Fremover mot skivene
Og helt frem….
Her blir det trangt….
Og der var det helt fremme ved skivene….