Monthly Archives: September 2018

Uke 40

Mandag: Klubbmesterskap Hurtig Fin            (Skyte-leder Uke 40 Hang Nguyen) Onsdag: Pri Nybegynnere Torsdag: Egentrening

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uke 40

Uke 39

Mandag: Trening Duell              Skyte-leder uke 39  Øystein Pedersen Onsdag: Pri. Nybegynnere Torsdag: Egentrening

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uke 39

Uke 38

Mandag: Klubbmesterskap SP          Skyteleder uke 38 Torgeir Christiansen Onsdag: Pri Nybegynnere Torsdag: Egentrening.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uke 38

Uke 37

Mandag: Felt (klubbmesterskap SR)      ” skyteleder uke 37 Gard Frydenlund” Onsdag: Pri Nybegynnere Torsdag: Egentrening  

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uke 37

Uke 36

Mandag: Vi flytter inn (Dugnad)    skyeleder Alle.              Skyteleder Uke 36 Trond Evenby Onsdag: Pri Nybegynnere Torsdag: Egentrening

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uke 36