SOMMERAVSLUTNING FREDAG 28 JUNI 2019

Vi nærmer oss sommerferien med stormskritt. I den forbindelse ønsker styret å informere alle medlemmer om status for arbeidet med ny ventilasjon og andre prosjekter som det jobbes med.

Styret inviterer i den forbindelse til medlemsmøte/sommeravslutning, fredag 28 juni kl. 19:00 på Askim Kro.

Det vil bli enkel bevertning til møtet, med mulighet for en sosial samling i etterkant for de som ønsker å dele en kveld med skyttervenner. Styret håper at så mange som mulig har anledning til å sette av noen timer til en god sommeravslutning for klubben.

Hjertelig velkommen alle sammen

This entry was posted in Formannen. Bookmark the permalink.