INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 26.SEPTEMBER 2019

Styret inviterer alle våre medlemmer til ekstraordinært årsmøte i hula.
Dato : 26. september 2019
Tid : kl 19:00
Sted : i hula

Eneste sak på dagsorden :

  1. Redegjørelse for status prosjektering av ventilasjon, elektroniske skiver, elektriske anlegg og belysning.
  2. Styret ber om tilslutning til videre fremdrift med søknad om idrettsmidler, og bruk av egne midler, i prosjektet.

Styret i Askim Pistolklubb

Kostnadsoverslag finnes HER

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.