Skytebanen foreløpig stengt i Perioden 6 januar til 19 januar

I forbindelse med vår søknad om tippemidler må vi utbedre noen mangler på skytebanen. Manglene må rettes for at Viken Fylkeskommune skal kunne tildele oss spillemidler i 2020. Manglene er pålegg som er gitt av Politiet i forbindelse med løpende kontroll 2 desember 2019.

Vi ser oss derfor nødt til å stenge skytebanen foreløpig for en 14-dagers periode. De arbeidene som skal utføres vil starte i forbindelse med dugnaden førstkommende mandag 6 januar. Vi håper at vi kan ferdigstille dette i løpet av 14 dager, slik at vi kan gjenoppta skyting fom. mandag 20 januar

Ulf B. Karlsen

This entry was posted in Formannen. Bookmark the permalink.