STENGT!

Til alle medlemmer.

Med bakgrunn i helseråd fra Folkehelseinstituttet har NIF besluttet at all aktivitet i norsk idrett skal opphøre. Askim Pistolklubb stopper derfor all aktivitet i første omgang for 14 dager. Alle treninger og møter avlyses. Ny informasjon vil bli gitt fortløpende i hht til de helseråd NIF og det offentlig presenterer.

MVH Styret