“nesten” normal trening i gang igjen

Fra mandag i uke 21 vil vi starte med ordinære treninger i hula. Det vil likevel være noen begrensninger inne på skytebanen og antall personer i fellesrom.

Kort oppsummert

Vi vil følge opprinnelig terminliste.

Antall personer begrenses på skytebanen slik at avstandsbestemmelsene overholdes.

Maksimalt antall personer på kontoret vil være 5.

Håndhygiene med hyppig håndvask og bruk av desinfeksjonsmiddel skal overholdes. Dette gjelder også klubbvåpen.

Vi oppfordrer til redusert bruk av toaletter. Toalettseter skal desinfiseres ved bruk.

Såpe, spritkluter og desinfeksjonsmiddel er kjøpt inn til alles bruk.

Vi vil også starte opp med sikkerhetskurs, med et begrenset antall deltakere. Første mulighet blir søndag 24 mai, deretter tirsdag 9 juni, og så Søndag 28. juni.

Styret