Nytt medlem?

Frister pistolskyting?

Askim pistolklubb har en fadderordning for nye medlemmer. Send oss en e-post med litt om hvem du er (navn og alder er jo en god start). Har du tidligere erfaring med skyting, enten det er med håndvåpen, rifle eller hagle, skriv gjerne litt om det og.

Har du ingen erfaring fra før er det også helt greit!! Klubben har et nemlig opplegg som tar vare på nye medlemmer, og sikrer at dere får forsvarlig opplæring i sikkerhetsregler, våpenbruk og skyteprogrammene. Skyting er en sport som er lite risikabel, men om ikke vi holder sikkerheten høyt, kan det oppstå farlige situasjoner, våpen kan utrette veldig stor skade om de ikke behandles forsvarlig.

Grunnet stor pågang har vi pr. nå dessverre ikke kapasitet til å ta inn nye medlemmer.