Årsmøte 2014

Sakspapirer for Årsmøtet 2014 :

Saksliste :                 SAKSLISTE 2014
Regnskap:                APK – Årsregnskap 2013
Budsjettforslag:       APK – Budsjett 2014
Årsberetning:          Årsberetning 2013 Askim Pistolklubb
Valgkomiteens innstilling:    Valgkomiteens innstilling
Referat fra Årsmøtet signert : Signert referat Årsmøte APK 2014

Leave a Reply