Programmene i detalj.

Standard

Skytes med finpistol (cal .22 lr) eller grovpistol (i de fleste tilfeller cal .32 swl, men kan også være opp til cal .38)
Programmet er delt i 4 deler. Først skytes det en prøveserie a 5 skudd på 150 sekunder. Så starter den tellende delen av skytingen. Det skytes 4 serier a 5 skudd på 150 sekunder, 4 serier a 5 skudd på 20 sekunder og 4 serier a 5 skudd på 10 sekunder. Totalt skytes det 65 skudd hvor de 60 siste er tellende.
Standard skytes på presisjonsskive.

Hurtigpistol

Fin og grov.
Dette er en øvelse som ligner på Standard, men denne øvelsen skytes på duell skive, og har litt andre skytetider.
Hurtigpistol skytes 5 skudd på 10 sekunder som prøveserie, deretter skytes tellende serier som følger. 4 serien a 5 skudd på 10 sekunder, 4 serier a 5 skudd på 8 sekunder og 4 sekunder a 5 skudd på 6 sekunder.

Hurtig Militær og Revolver
Programmet består av 60 skudd mot den internasjonale silhuettskiven.

Skyteavstand er 25 meter. Stående, fri skytestilling.

Programmet skytes i to klasser; militær og revolver

Skuddene fordeles slik:

4 serier á 5 skudd på 10 sekunder pr. serie

4 serier á 5 skudd på 8 sekunder pr. serie

4 serier á 5 skudd på 6 sekunder pr. serie

Våpen:

Pistol i kal. 9mm – 11,25 mm. Avtrekksvekt 1360 gr. Minimum kulevekt på 100 grain og faktorkrav på min. 120. Kula skal stikke min. 5 mm foran hylsekant.

Revolver i kal. 0.350 (9mm) – 0.455 (11,25mm). Avtrekksvekt på 1360 gr, skal måles i både single action (spent hane) og double action (nedspent hane), hvis mulig.

Klasseføring i 2010 som for 7G.

Duell

Dt skytes 60 skudd mot duellskiven, fordelt på 12 serier á 5 skudd.
I duell svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.
Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.
Det skytes en prøveserie à 5 skudd duell før dueløvelsen starter.

WM

VM-programmet består av to deler: presisjon og duell.
Det skytes først 30 skudd mot presisjonsskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd, hvor skytteren får en skytetid på 5 minutter for hver 5-skudd serie.
Deretter skytes det 30 skudd mot duellskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd.
I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.
Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.
Det skytes en prøveserie a 5 skudd presisjon på 5 minutter før presisjonsdelen, og en prøveserie à 5 skudd duell før duelldelen.

NAIS-programmet (Nordisk Avdeling av Internasjonalt Skytterforbund)
NAIS-programmet skytes som klubbprogram i OPK. Programmet kan skytes i to klasser, fin og grov. Finkaliber er i NAIS definert som kaliber .22 – .32. Grovkaliber er i NAIS definert som .38 – .45.
Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier a 5 skudd. Alle serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 meters hold. Det skal skytes med en hånd. Seriene er som følger:
2 serier på 150 sekunder
2 serier
duell
1 serie på 20 sekunder
1 serie på 10 sekunder

Kravene til merker og medaljer er:
Bronsemerke: Fin 200 poeng, grov 180 poeng.
Sølvmerke: Fin 210 poeng, grov 190 poeng.
Gullmerke: Fin 220 poeng, grov 200 poeng.
Bronsemedalje: Fin 240 poeng, grov 220 poeng.
Sølvmedalje: Fin 250 poeng, grov 230 poeng.
Gullmedalje: Fin 260 poeng, grov 240 poeng.

Feltskyting
Skytes med pistol og revolver i terrenget.
Skytetider, avstander, skytestillinger og skiver varierer fra stevne til stevne. Skytingen arrangeres i 4 våpengrupper:
1. FIN (5,6mm)
2. GROV (7,62 til 9,65mm)
3. MILITÆR (9mm – 11,25mm)
4. REVOLVER (9mm- 11,25mm)

Programmet omfatter 60 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 6 skudd på hver standplass. Man får 1 poeng for hvert treff og 1 poeng for hver truffet skive.

På minst 1 standplass skal skytingen foregå liggende.
På minst 1 standplass skal det skytes med beste hånd.
På minst 1 standplass skal skytingen utføres stående fri.

Utgangsstillingen skal på alle standplasser, unntatt liggende, være med ladd og usikret våpen i 45 grader ved kommando ild.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3% på faktorkravet. Utregning av faktor skjer etter formelen:
Faktor = Hastighet (fot i sekundet) X kulevekt (grains) delt på 1.000
Grunnen til dette kravet til ammunisjonen, er at det ikke skal være mulig å gjøre skytingen lettere ved å lade ammunisjonen svakt, noe som gir mindre rekyl og gjør det lettere å skyte fort.

Det skytes i tillegg felt øvelser i spesialpistol (lommepistol), spesialrevolver (snubb), magnum 1 (revolver cal .357 magnum) og magnum 2 (revolver cal .44 magnum og oppover)

Leave a Reply