Om klubben

Askim pistolklubb ble grunnlagt i 1948. Da besto den kun av Askim-karer. Senere har det blitt åpnet opp for skyttere fra hele distriktet og vi har i dag medlemmer fra alle de omkringliggende kommunene, samt en del som også bor lenger unna.

Tradisjonelt har Askim pk vært en klubb som i hovedsak har bedrevet baneskyting. De senere årene har det blitt mer og mer feltskyting i tillegg til baneskyting, noe som er positivt for klubbens samlede aktivitetsnivå. Våre medlemmer deltar ofte på de lokale stevnene og vi har alltid en 6-7 mann  som deltar i NM, enten det nå er Bane, Felt eller Spesialfelt.  Et av våre medlemmer ble Norgesmester i grovfelt i 2008 og det er vi stolte av!!

Vi skyter i “Hula”, – Prestenga fjellanlegg – sivilforsvarets gamle huleanlegg som ligger bak brannstasjonen i Askim. Hula er mye i bruk av oss som pistolklubb, men også av skytterlaget og politiet. Til sammen er det organisert skyting minst fem dager i uken i Hula.

Banen er i henhold til utlufting og kulefanger godkjent for alle kalibre av håndvåpen. Vi har likevel lagt noen begrensninger av hensyn til anlegget og til oss selv. Det er ikke tillatt å skyte magnumladninger i hula, dette fordi anlegget tar skade av det ved bomskudd. Det er videre ikke tillatt å skyte med blykuler i annet enn kaliber. 22 long rifle. Dette fordi det slippes ut blystøv i luften ved avfyring som vi kan puste inn.