Klubbmesterskap 2015

Klubbmesterskap 2015:

28/3     10m Luft 40sk.:
1. Anders Dingstad   361
2. Bjørn Kristensen   346
3. —

1/6        VM fin :
1. Rune Johansen     540
2. Ole Morten Valø   533
3. Bjørn Kristensen   526

8/6        VM grov :
1. Anders Dingstad   512
2. Rune Johansen     504
3. Arne Martinsen   503

15/6     Felt fin :
1. Anders Dingstad   70/14
2. Rune Johansen    70/12
3. Arild Trobe          70/11

22/6     Felt grov :
1. Anders Dingstad   69/13
2. Ole Morten Valø   65/9
3. Rune Johansen     57/7

10/8     Silhuett ½ prog.:
1. Anders Dingstad   252
2. Jarle Thorstensen 239
3. Trond Evenby         236

17/8      Felt spes.pistol :
1. Ole Morten Valø   62/21
2. Anders Dingstad   54/12
3. Trond Evenby       50/7

24/8      Felt spes.rev :
1. Terje Søhoel           44/7
2. Ole Morten Valø   43/5
3. Jarle Thorstensen 35/5

31/9     Felt militær :
1. Rune Johansen     59/9
2. Terje Søhoel           58/15
3. Jarle Thorstensen 48/6

6/9         Felt M1 :
1. Rune Johansen    60/12
2. Trond Evenby       39/8
3. Arne Martinsen    38/3

7/9         Felt revolver :
1. Anders Dingstad   65/12
2. Ole Morten Valø   61/12
3. Arne Martinsen     60/13

28/9      Hurtig fin :
1. Rune Johansen    556
2. Anders Dingstad  550
3. Jarle Thorstensen 521

5/10      Hurtig grov :
1. Anders Dingstad   546
2. Rune Johansen     543
3. Ole Morten Valø   532

12/10   NAIS fin :
1. Anders Dingstad   287
2. Ole Morten Valø   279
3. Rune Johansen     273

19/10   Hurtig militær :
1. Rune Johansen     525
2. Arne Martinsen     425
3. Jarle Thorstensen 402

26/10   Hurtig revolver :
1. Rune Johansen     517
2. Anders Dingstad   514
3. Ole Morten Valø   513

2/11      Standard :
1. Rune Johansen     502
2. Anders Dingstad   499
3. Bjørn Kristensen   493

9/11      Hurtig spes.pistol :
1. Rune Johansen     506
2. Ole Morten Valø   500
3. Arne Martinsen     488

16/11   Hurtig spes.rev. :
1. Rune Johansen     533
2. Arne Martinsen     507
3. Trond Evenby         473

Nais grov :        (ikke avholdt)
Felt M2 :             (ingen deltagere)

Medaljefordeling:                 Gull :     Sølv :     Bronse :

 1. Rune Johansen                           9              3                2
  2. Anders Dingstad                    8              4                0
  3. Ole Morten Valø                     1              6                2
  4. Terje Søhoel                             1              1                0
  5. Arne Martinsen                       0             2                4
  6. Jarle Thorstensen                   0             1                4
  7. Trond Evenby                          0              1                3
  8. Bjørn Kristensen                     0              1                2
  9. Arild Trobe                               0              0                1