Sikkerhetskurs

Det er besluttet av styret den 18.02.2020, å gjøre endringer på gjennomføring av sikkerhetsopplæringen til nye skyttere, for å få en mere ensartet og komplett opplæring første gangen nye skyttere kommer til oss for å begynne å skyte.

Fra nå av vil vi samle nye skyttere til et Introduksjonskurs første gangen de de møter før de begynner å skyte. Dette vil være 1. trinnet i Sikkerhetskurset. Vi vil prøve å holde slike kurs med jevne mellomrom, og da på en Tirsdag.

På denne dagen vil banen være stengt for alle andre og all annen skyting. Vi vil prøve å informere om dette på vår nettside, samt på vår Facebook side, minst en uke i forkant av kurset.

Styret