Skyteøvelsene

Grovt sett er dette delt i Bane- og Feltøvelser.

Baneøvelser
Baneøvelsene er Hurtig,  standard, VM, duell og silhuett. Baneøvelsene skytes på en 25 meters bane og det skytes mot runde blinker der sentrum er av to ulike størrelser basert på om det er en presisjonsøvelse eller en hurtigøvelse. Maks oppnåelig poengsum for begge deler er 600.

Det skytes baneøvelser med fin- og grovpistol. Finpistol skytes kun med våpen i kaliber .22 long rifle, mens grovpistoler i hovedsak vil være i kaliber .32swl, men det brukes også noen våpen i kaliber .38 spesial.

Nytt av året er at vi også skal skyte NAIS programmet. Dette blander sammen flere av de andre baneøvelsene og tidene.

Felt
Feltøvelsene skytes i følgende kategorier: Finfelt (.22 long rifle), grovfelt (over .22 long rifle og til og med .38 spesial), militær (9 mm – .455) og revolver felt (alle kalibere over .22lr).

Feltskyting skal, som navnet tilsier, foregå i felten, ute i skogen, på åkeren, etc. Felles for feltøvelsene er at det skytes på skiver av ulike former, farger og størrelser. Antall blinker, skyteavstander og skytetider varierer også. Det kan være 1 – 6 blinker på hver standplass, fordelt på en til tre grupper av blinker, avstandene kan være alt fra 8 til 70 meter, og skytetidene kan variere fra 6 – 15 sekunder.

I tillegg skytes fire spesialfelt øvelser: spesialrevolver, spesialpistol, magnum 1  og magnum 2.

Forskjellen på disse og standardfeltøvelsene er at det stilles krav til størrelsen på våpenet til spesialfeltpistol og revolver, de må passe i en kasse, altså ikke være for store. Den lille størrelsen på våpenet er den største utfordringen med spesialpistol og spesialrevolver. Det blir derfor en avveining mellom størrelsen på grepet og lengden på løpet slik at våpenet passer i kassen.

Når det gjelder magnumvåpen er det ikke krav til størrelsen på våpenet, men det er krav til faktor, som er en omregningsformel for rekylenergi. Det er også krav til minimum kulevekt og hylselengde. Å håndtere rekyl er den største utfordringen i magnumøvelsene. Det skytes på avstander på opp mot 200 meter, og det er ofte lengre skytetid enn på de andre øvelsene, gjerne 12-20 sekunder.