Sikkerhetskurs

Askim PKs sikkerhetsopplæring.

For å få lov til å skyte må en gjennom en sikkerhets- og skyteteknisk opplæring. For å erverve egne håndvåpen (pistol/revolver) må man være minst 21 år, ha plettfri vandel, og en må ha vært medlem i pistolklubb minst 6 måneder.

Som klubb har vi sett at mange blir stående og vente på kurs før de kan begynne med det de ønsker, nemlig å lære å skyte. Vi har funnet ut at opplæringen går bedre og er mer tilgjengelig for nye medlemmer om den går hele tiden. Det går også fortere for folk å få medlemskap og kunne erverve egne våpen, enn om de må vente 6 måneder bare på kurset…

Vi har derfor laget et opplegg som handler om at de som vil bli medlemmer i klubben kan komme, få en gjennomgang av sikkerhetsreglene og programmene før vedkommende kan begynne å skyte på klubbens åpne treninger på onsdager/torsdager.

Vi har pr. 18.02.2020 bestemt at alle nye medlemmer må starte med et introduksjonskurs, som er 1. steget i sikkerhetskurset. Introduksjonskurs vil vi ha ca. en gang pr. mnd, fortrinnsvis på onsdager, på en nærmere angitt dato i hver mnd.

Etter 4 onsdager/torsdager kan vedkommende begynne å skyte mandager der vi skyter de vanlige nasjonale øvelsene. Her må vedkommende skyte de ulike programmene våre minst to ganger hver, og ha et antall oppmøter, før vedkommende avlegger den teoretiske prøven og er fullverdig medlem av klubben. Dette opplegget tar litt tid, men det telles med i de 6 månedene en må være medlem før en kan få kjøpe egne våpen.

Kurset gjennomføres etter NSF sitt reglement.  Dersom du allerede har våpenkort på håndvåpen, holder dette som godkjent kurs og du kan melde deg inn uten videre.