Sikkerhet på banen

  1. Kontroller alltid våpenet når du kommer på standplass
  2. Rør aldri våpenet når det er folk foran på banen
  3. Rett alltid våpenet mot bakken i retning skivene når du holder det
  4. Lading av magasin / våpen skal aldri skje før “LADING” blir kommander
  5. Våpen / magasin tømmes øyeblikkelig på ordre fra skyteleder, eller a) Hvis noe uforutsett skulle skje (f.eks styrømbrudd) b) Du av en eller annen grunn må forlate standplassen. c) Våpenet går istykker
  6. Hvis våpenet går i stykker eller du tror det er noe galt med det, så legg det fra deg og meld fra til skyteleder. Forsøk ikke å reparere mens skytingen pågår. (J.Fr Programmregler)
  7. Forlat aldri våpenet på standplass uten at du er sikker på at det er tomt, magasinet tatt ut og lademekansismen er åpen.
  8. Før du forlater standplass etter endt skyting skal våpenet vises for skyteleder og deretter kontrolleres 2 (to) ganger av deg selv for å være sikker på at det er tomt før det legges i kofferten