Sikkerhetsregler utenom banen

  1. Det er ikke tillat å ta noe våpen ut av kofferten uten ansvarshavendes tillatelse
  2. Når et våpen tas ut av kofferten skal lademekanismen åpnes og holdes åpen. Magasinet skal tas ut
  3. Kontroller alltid våpenet med det samme det er tatt ut av kofferten. Kontroller det også før du gir det til en annen
  4. Rør aldri et våpen uten eierens tillatelse
  5. Rett alltid våpenet mot sikker bakgrunn når du gjør tørrtrening, og kun på anvist plass
  6. Lad aldri våpenet eller magasinet utenom standplass
  7. PEK ALDRI PÅ NOEN MED VÅPENET!!