Erverve eget våpen

a gun and bullets on a black background

Etter Våpenloven §12 kan man søke om våpentillatelse når man er medlem av en godkjent skytterorganisasjon og oppfyller kravene til opplæring og aktiviteter. Prosessen for å søke om å kjøpe og inneha våpen er like uansett om man har våpentillatelse fra før eller om det er første gangen man søker.

For å kjøpe våpen («ervervelse av våpen») stiller Våpenloven krav til hvordan dette skal gjøres. Politiet har laget en veileder for dette, men i korte trekk så består søknadsprosessen av:

  1. Utfylling av våpensøknad med vedlegg
  2. Behandling av våpensøknad hos politiet
  3. Ved godkjent våpensøknad, kjøp av våpen i samsvar med søknad
  4. Innsending av våpendetaljer for registrering av våpen hos politiet
  5. Utstedelse av våpenkort/lisens

Merk at hver søknadsprosess har en fast kostnad hos politiet for behandling uavhengig av hvor mange våpen man ønsker å kjøpe.

1. Fyll ut våpensøknad med vedlegg

Våpensøknaden er et skjema som kan skaffes hos politiet, våpenforhandlere eller hentes i Hula. Siden dette er et skjema med gjennomslag der politi, selger og kjøper skal ha hver sin kopi er det ikke mulig å laste ned skjemaet på nettet. Husk at det er et skjema per våpen det søkes om, så ta med mange nok skjemaer når du skal søke om flere våpen i samme søknad.

Utfylling av skjemaet skal gjøres så langt man har informasjon. For at en søknad skal kunne vurderes så må alt av personalia og medlemskap i klubb etc. være fylt ut. I tillegg må det spesifiseres våpentype og kaliber, samt hvilke program våpenet skal brukes til. Det er ikke nødvendig å ha bestemt seg for eksakt våpen i forkant av søknaden, men type våpen og hensikt er viktig å ha med.

Til skjemaet skal det være en rekke vedlegg. Se komplett oversikt i under punkt 2 politiets veileder.

  • Kopi av medlemskort i Askim PK. Siden vi har digitale medlemskort så må dette skrives ut av søkeren fra Rubic.
  • Utskrift fra aktivitetsregister med signatur og stempel av klubbens leder eller nestleder.
  • Kopi av offentlig godkjent ID-kort, f.eks. pass, nasjonalt ID-kort eller førerkort.
  • Hvis du er ny skal aktivitetsskjema signert av klubbens leder eller nestleder være med. Har du våpen fra før er ikke dette nødvendig.
  • Hvis du skal kjøpe nye/flere våpen av samme type du allerede har må du ta med dokumentasjon på stevendeltagelser. Oversikt over dette finner du under «SkytterAdmin» i Rubic.

For utskrift fra klubbens skyteregister og signatur på dokumentene som klubben skal bistå med, send en e-post til post@askimpk.no og be om at dette blir gjort klart og lagt i Hula.

Når søknaden er ferdig utfylt og alle vedlegg er på plass så skal søknaden med vedlegg sendes det lokale politikontoret der du er registrert bosatt. For enkelhets skyld bør du merke konvolutten med «Våpenkontoret» da adressen er den samme for alle typer henvendelser.

2. Behandling av våpensøknad

Behandlingen av våpensøknaden varierer fra distrikt til distrikt. En oversikt over estimert behandlingstid finnes på politiets sider.

Når du får svar på søknaden din, får du også informasjon om betaling av et gebyr som må betales for å få tilsendt selve tillatelsen.

3. Kjøp av våpen i samsvar med søknad

Når gebyret er registrert innbetalt hos politiet så sender de søknadsskjemaene tilbake til søker med politiets godkjenning på skjemaet. Dette må være på plass før en handel kan finne sted uavhengig om det er kjøp på nett, i butikk eller av en privatperson.

Selger skal fylle ut alle detaljer om våpenet inklusive serienummer, merke, modell, kaliber, løpets lengde o.l. Kjøper skal kontrollere at opplysningene stemmer før skjemaet skal signeres.

Husk å gi selger av våpenet den riktige siden av søknaden!

Ved at søknaden er utfylt og signert, og at våpenet er betalt har transaksjonen blitt gjennomført og kjøperen er fra dette tidspunktet eier av våpenet og har det fulle ansvaret for det.

4. Innsendelse av detaljer om våpenet

Selv om handelen er gjennomført så er det fortsatt ting som skal gjøres for at alt skal være på plass. Etter at handelen er gjennomført skal du ta vare på kjøpers kopi av søknadsskjemaet og returnere forsiden (originalen) av søknaden til politiet på samme måte og sted som under punkt 1. Politiet vil da oppdatere våpenregisteret med ny eier og utstede våpenkort.

Det er viktig at du som kjøper har din kopi av søknaden med våpenet inntil våpenkort har blitt mottatt. Dette fungerer som et midlertidig bevis på at du er den rettmessige eier og har tillatelse til å ha våpenet.

5. Utstedelse av våpenkort/lisens

Etter at våpenregisteret hos politiet har blitt oppdatert utsteder politiet et offisielt våpenkort. Dette kortet beviser at du har tillatelse til å ha våpenet og at du er den rettmessige eier. Kortet skal oppbevares sammen med våpenet og fremvises på forespørsel og ved kjøp av ammunisjon for det aktuelle våpenet.