Om klubben

Askim pistolklubb ble grunnlagt i januar 1948 av en gruppe Askim-karer interessert i pistolskyting. Siden den gang har klubben vært en sportsskytterklubb med sosialt preg organisert under Norges Skytterforbund og Norges Idrettsforbund, og har medlemmer fra et stor område rundt Askim og i alle aldre.

Klubbens historie

Askim PK ble stiftet 14. januar 1948, og har siden den gang vært en klubb som i hovedsak har bedrevet baneskyting. De senere årene har det blitt mer og mer feltskyting i tillegg til baneskyting, noe som er positivt for klubbens samlede aktivitetsnivå. Våre medlemmer deltar ofte på de lokale stevnene og vi har alltid en 6-7 mann som deltar i NM, enten det er Bane, Felt eller Spesialfelt. Vi har til og med noen Norgesmestre som vi er veldig stolte av!!

Vi skyter i Prestenga fjellanlegg, populært kalt “Hula”, som er sivilforsvarets gamle huleanlegg plassert like bak brannstasjonen i Askim. Hula er mye i bruk av oss som pistolklubb, men også av skytterlaget og politiet. Til sammen er det organisert skyting minst fem dager i uken i Hula.

Banen er i henhold til utlufting og kulefanger godkjent for alle kalibre av håndvåpen. Vi har likevel lagt noen begrensninger av hensyn til anlegget og til oss selv. Det er ikke tillatt å skyte magnumladninger i hula, dette fordi anlegget tar skade av det ved bomskudd. Det er videre ikke tillatt å skyte med blykuler i annet enn kaliber .22 long rifle. Dette fordi det slippes ut blystøv i luften ved avfyring som vi kan puste inn.

Sosialt fokus

Askim Pistolklubb er et idrettslag, men i kjernen av vår klubb ligger det sosiale. Medlemmer i alle aldre samles i klubblokalene for å drikke kaffe og prate om alt og ingenting. Vi er stolte av det sosiale vi har og reiser gjerne på stevner sammen med andre medlemmer selv om deltagelsen er individuell. Vi har også ulike sosiale aktiviteter i løpet av året der et av høydepunktene er «Julefelt» som er vår tradisjonsrike julekonkurranse og julefest.

Organisering

Askim Pistolklubb er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom særforbundet for skyting, Norges Skytterforbund. Dette er en forutsetning dersom klubben skal være godkjent hos politiet og at medlemmene skal få ha egne våpen. Klubben er registrert i Brønnøysundregistret med organisasjonsnummer 991 262 334 og i Frivillighetsregisteret.

Plassering av Askim Pistolklubb i idrettsnorge.

Styret

I henhold til klubbens vedtekter skal styret bestå av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på årsmøtet og styremedlemmene velges for to år av gangen for å sikre kontinuitet.

Styrets sammensetning er til enhver tid oppdatert i Brønnøysundregistrene og hele styret kan nås per epost til post@askimpk.no.

Kontrollutvalg

Enhver idrettsklubb under Norges Idrettsforbund er pålagt å ha et kontrollutvalg som skal sikre at klubbens styre og aktiviteter opererer i henhold til lover og krav satt av Idrettsforbundet. I Askim PK brukes dette utvalget også til å behandle eventuelle varslingssaker, og Kontrollutvalget velges blant medlemmene av årsmøtet på årlig basis.

For å kontakte utvalget, send en epost til kontrollutvalg@askimpk.no.

Meritter

Selv med et sosialt preg har klubben og klubbens medlemmer klart å oppnå noen spesielt gode resultater:

ÅrMedlem(er)ArrangementProgram/grenResultat
2008A. DingstadNM VeteranGrovfeltNorgesmester
2014R. Johansen, O.M.Valø, A. DingstadNM VeteranLagNorgesmester