Skyteøvelsene

Programskyting er det vi trener for å mestre og det vi konkurrerer i. Det finnes en rekke forskjellige typer program med de aller fleste forskjellige typer våpen, men grovt sett deles pistolskyting inn i bane- og feltøvelser.

Bane

Baneøvelsene er Hurtig, Standard, VM, Duell og Silhuett. Baneøvelsene skytes på en 25 meters bane og det skytes mot runde blinker der sentrum er av to ulike størrelser basert på om det er en presisjonsøvelse eller en hurtigøvelse. Maks oppnåelig poengsum for begge deler er 600.

Det skytes baneøvelser med fin- og grovpistol. Finpistol skytes kun med våpen i kaliber .22 long rifle, mens grovpistoler i hovedsak vil være i kaliber .32swl, men det brukes også noen våpen i kaliber .38 spesial.

Hos oss skyter vi også banefelt. Dette er en tilpassing av feltskyting med feltblinker i forskjellige mønstre på de forskjellige standplassene men skytes på bane.

Vi skyter også NAIS programmet, som blander sammen flere av de andre baneøvelsene og tidene.

Felt

Feltøvelsene skytes i kategoriene Finfelt (.22 long rifle), grovfelt (over .22 long rifle og til og med .38 spesial), militær (9 mm – .455) og revolver felt (alle kalibere over .22lr).

Feltskyting skal, som navnet tilsier, foregå i felten, ute i skogen, på åkeren, etc. Felles for feltøvelsene er at det skytes på skiver av ulike former, farger og størrelser. Antall blinker, skyteavstander og skytetider varierer også. Det kan være 1 – 6 blinker på hver standplass, fordelt på en til tre grupper av blinker, avstandene kan være alt fra 8 til 70 meter, og skytetidene kan variere fra 6 – 15 sekunder.

I tillegg skytes fire spesialfelt øvelser: Spesialrevolver (SR), Spesialpistol (SP), Magnum 1  og Magnum 2, der det stilles egne krav til våpenet mens skyteprogrammet er det samme.

Skyteskiver

I programskyting (konkurranseskyting) brukes forskjellige skyteskiver til forskjellige program. I enkelte program kombineres også forskjellige skiver. Siden det varieres med forskjellige skiver med forskjellige skytetider er det stor variasjon i vansklighetsgrad og hva som skal til for å bli en god skytter.

Duellskive er en skive med treffsone (sort område fra 5-10 poeng) på 50 cm.

Presisjonsskive er en skive med treffsone (sort område fra 7-10 poeng) på 20 cm.

Feltskiver er ulike former, farger og figurer som plasseres ut i forskjellige mønstre.

T96 eller «Kråkefelt» er en skive som stammer fra luftskyting med 5 individuelle treffsoner.

Regler for barn og unge

Det er egne regler for barn og unge fastsatt av Norges Skytterforbund slik at ikke barn pådrar seg belastningsskader og samtidig kan være med i idretten. For skyting med håndvåpen omfatter dette at:

  • Barn/unge under skal bruke hørselsvern tilpasset for barn eller dobbeltvern.
  • Barn/unge skal til det året de fyller 12 år skyte sittende med støtte eller stående med støtte, og med tohåndsgrep.
  • Barn/unge skal til det året de fyller 14 år skyte stående med støtte og med etthåndsgrep, eller stående med en hånd uten støtte. De kan også veksle mellom de to skytestillingene i samme stevne.
  • Barn/unge skal fra det året de fuller 16 år skal skyte stående med ett-hånds grep.

Baneprogrammene

Standard

Skytes med finpistol (cal .22 lr) eller grovpistol (i de fleste tilfeller cal .32 swl, men kan også være opp til cal .38)
Programmet er delt i 4 deler. Først skytes det en prøveserie a 5 skudd på 150 sekunder. Så starter den tellende delen av skytingen. Det skytes 4 serier a 5 skudd på 150 sekunder, 4 serier a 5 skudd på 20 sekunder og 4 serier a 5 skudd på 10 sekunder. Totalt skytes det 65 skudd hvor de 60 siste er tellende.
Standard skytes på presisjonsskive.

Hurtigpistol

Fin og grov
Dette er en øvelse som ligner på Standard, men denne øvelsen skytes på duell skive, og har litt andre skytetider.
Hurtigpistol skytes 5 skudd på 10 sekunder som prøveserie, deretter skytes tellende serier som følger. 4 serien a 5 skudd på 10 sekunder, 4 serier a 5 skudd på 8 sekunder og 4 sekunder a 5 skudd på 6 sekunder.

Hurtig Militær og Revolver
Programmet består av 60 skudd mot den internasjonale silhuettskiven. Skyteavstand er 25 meter. Stående, fri skytestilling. Programmet skytes i to klasser; militær og revolver.
Skuddene fordeles slik:

  • 4 serier á 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
  • 4 serier á 5 skudd på 8 sekunder pr. serie
  • 4 serier á 5 skudd på 6 sekunder pr. serie

Våpen:

  • Pistol i kal. 9mm – 11,25 mm. Avtrekksvekt 1360 gr. Minimum kulevekt på 100 grain og faktorkrav på min. 120. Kula skal stikke min. 5 mm foran hylsekant.
  • Revolver i kal. 0.350 (9mm) – 0.455 (11,25mm). Avtrekksvekt på 1360 gr, skal måles i både single action (spent hane) og double action (nedspent hane), hvis mulig.Klasseføring i 2010 som for 7G.

Duell

Det skytes 60 skudd mot duellskiven, fordelt på 12 serier á 5 skudd.
I duell svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.
Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.
Det skytes en prøveserie à 5 skudd duell før duelløvelsen starter.

VM

VM-programmet består av to deler: presisjon og duell.
Det skytes først 30 skudd mot presisjonsskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd, hvor skytteren får en skytetid på 5 minutter for hver 5-skudd serie.
Deretter skytes det 30 skudd mot duellskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd.
I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.
Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.
Det skytes en prøveserie a 5 skudd presisjon på 5 minutter før presisjonsdelen, og en prøveserie à 5 skudd duell før duelldelen.

Silhuett

Skytes på 5 duellskiver ved siden av hverandre på tid. Først 4 serier á 5 skudd på 8 sekunder, deretter 4 serier á 5 skudd på 6 sekunder, og til slutt 4 serier á 5 skudd på 4 sekunder. Det skal skytes ett skudd per skive.

NAIS-programmet (Nordisk Avdeling av Internasjonalt Skytterforbund)

NAIS-programmet skytes som klubbprogram i OPK. Programmet kan skytes i to klasser, fin og grov. Finkaliber er i NAIS definert som kaliber .22 – .32. Grovkaliber er i NAIS definert som .38 – .45.
Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier a 5 skudd. Alle serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 meters hold. Det skal skytes med en hånd. Seriene er som følger:2 serier på 150 sekunder
2 serier duell
1 serie på 20 sekunder
1 serie på 10 sekunder

Kravene til merker og medaljer er:
Bronsemerke: Fin 200 poeng, grov 180 poeng.
Sølvmerke: Fin 210 poeng, grov 190 poeng.
Gullmerke: Fin 220 poeng, grov 200 poeng.
Bronsemedalje: Fin 240 poeng, grov 220 poeng.
Sølvmedalje: Fin 250 poeng, grov 230 poeng.
Gullmedalje: Fin 260 poeng, grov 240 poeng.

Feltskyting

Forskjellen på disse og standardfeltøvelsene er at det stilles krav til størrelsen på våpenet til spesialfeltpistol og revolver, de må passe i en kasse, altså ikke være for store. Den lille størrelsen på våpenet er den største utfordringen med spesialpistol og spesialrevolver. Det blir derfor en avveining mellom størrelsen på grepet og lengden på løpet slik at våpenet passer i kassen.

Når det gjelder magnumvåpen er det ikke krav til størrelsen på våpenet, men det er krav til faktor, som er en omregningsformel for rekylenergi. Det er også krav til minimum kulevekt og hylselengde. Å håndtere rekyl er den største utfordringen i magnumøvelsene. Det skytes på avstander på opp mot 200 meter, og det er ofte lengre skytetid enn på de andre øvelsene, gjerne 12-20 sekunder.

Skytes med pistol og revolver i terrenget.
Skytetider, avstander, skytestillinger og skiver varierer fra stevne til stevne. Skytingen arrangeres i 4 våpengrupper:
1. FIN (5,6mm)
2. GROV (7,62 til 9,65mm)
3. MILITÆR (9mm – 11,25mm)
4. REVOLVER (9mm- 11,25mm)

Programmet omfatter 60 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 6 skudd på hver standplass. Man får 1 poeng for hvert treff og 1 poeng for hver truffet skive.

På minst 1 standplass skal skytingen foregå liggende.
På minst 1 standplass skal det skytes med beste hånd.
På minst 1 standplass skal skytingen utføres stående fri.

Utgangsstillingen skal på alle standplasser, unntatt liggende, være med ladd og usikret våpen i 45 grader ved kommando ild.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3% på faktorkravet. Utregning av faktor skjer etter formelen:
Faktor = Hastighet (fot i sekundet) X kulevekt (grains) delt på 1.000
Grunnen til dette kravet til ammunisjonen, er at det ikke skal være mulig å gjøre skytingen lettere ved å lade ammunisjonen svakt, noe som gir mindre rekyl og gjør det lettere å skyte fort.

Det skytes i tillegg felt øvelser i spesialpistol (lommepistol), spesialrevolver (snubb), magnum 1 (revolver cal .357 magnum) og magnum 2 (revolver cal .44 magnum og oppover)

Våpenkrav

I både baneøvelser og feltøvelser er det en rekke tekniske krav til våpenet som skal brukes. Tabellen viser en oversikt over hvilke krav som gjelder for de respektive pistolene og øvelsene.

PistolMaksvektAvtrekks-vektSikteradiusLøpslengdeMålekasseKaliberAnnet
Silhuettpistol1260 gFriMålekasseMålekasse300 mm x 150 mm x
50 mm
5.6 mm (.22)40 mm maks løpshøyde
Grovpistol1400 g1000 g220 mm153 mm300 mm x
150 mm x
50 mm
7.62 – 9.65 mmIkke kompensator.
Standardpistol1400 g1000 g220 mm153 mm300 mm x
150 mm x
50 mm
5.6 mm (.22 L.R.)Ikke kompensator.
FripistolFriFriFriFriIkke brukt5.6 mm (.22)Grepstørrelse: håndledd fritt.
Luftpistol1500 g500 gMålekasseMålekasse420 mm x
200 mm x
50 mm
4.5 mm (.177) 
Militærpistol1400 g1360 g220 mm153 mm300 mm x
150 mm x
50 mm
9mm – 11,25mmIkke kompensator.
Revolver1400 g1360 gFriFri9mm – 11,25mmIkke kompensator.
Spesialpistol800 g1360 gMålekasseMålekasse185 mm x
125 mm x
35 mm
22LR til 45ACPIkke magnumladninger
Spesialrevolver1000 g1360 gMålekasseMax 80 mm200 mm x
150 mm x
40 mm
22LR til 45ACPIkke magnumladninger
Magnum-revolver 1Fri1360 gFriFriKal .357 til og med kal .40 
Magnum-revolver 2Fri1360gFriFriKal .41 til og med kal .455