Sikkerhetskurs

group of people on conference room

Sikkerhetskurset er et obligatorisk kurs med både teori og praksis for å få lov til å skyte og etter hvert anskaffe eget våpen. I Askim PK har vi utviklet vårt eget sikkerhetskurs basert på kravene i lovverket og reglene til Norges Skytterforbund (NSF).

Gjennomføring

Sikkerhetskurset starter med et introduksjonskurs i klubbens lokaler der lover, sikkerhetsregler og forsvarlig våpenbruk gjennomgås. Kurset holdes av klubbens egne instruktører og er i henhold til kravene og anbefalingene fra politi og Norges Skytterforbund. Dersom du allerede har våpenkort på håndvåpen, holder dette som godkjent kurs og du kan melde deg inn uten videre.

Som avslutning på teorikurset får deltagerne prøve seg på skytebanen sammen med instruktør og flere erfarne skyttere som veileder. Dette er første steg og etter dette kan du delta på klubbens skytetreninger.

Som helt ny skytter kan du kun skyte med klubbens finkaliber våpen (.22 kaliber) på egentrening på onsdager og torsdager. Etter 4 skyteaktiviteter (treninger) kan du også delta på klubbens programskyting på mandager, og etter 10 skyteaktiviteter kan du skyte med grovkaliber våpen.

For å ha fullført sikkerhetskurset skal du ha 20 skyteaktiviteter etter fullført teorikurs og deretter ha gjennomført og bestått en teoriprøve. Har det gått 6 måneder eller mer fra teorikurset ble gjennomført kan du etter dette søke om eget våpen i henhold til reglene for å anskaffe våpen.

Priser

Sikkerhetskurset koster 2500,- per person og inkluderer oppplæringsmateriell, skyting på teoridagen og medlemskap ut kalenderåret.
Deretter koster det startavgift og ammunisjon for hver skyteaktivitet. Se prisliste i Hula.

Oppsatte kurs

På grunn av den midlertidige inntaksstoppen av nye medlemmer er det er for øyeblikket ikke satt opp noen sikkerhetskurs. Når stoppen opphører vil dette bli kunngjort på våre hjemmesider og nye sikkerhetskurs satt opp for påmelding.

Påmelding

Ta kontakt med klubben for informasjon om påmelding og eventuell venteliste.