Nyhetsbrev 1-2021

I kategorien

,

merket med

Av

min lesing


Vi skriver nå medio februar 2021 og vi er godt inn i et nytt år. Styret synes situasjonen med Covid – 19, har vært, og er problematisk for oss som klubb.
Vi stengte ‘’hula’’ allerede i slutten av juni i fjor, for at vi skulle kunne gjøre en nødvendig rehabilitering, selv om vi ikke fikk tildelt spillemidler i 2020. Vi står fortsatt på lista, men er forespeilet at vi kan måtte vente i 3-5 år før vi får tildelt midler.

Beslutningen ble derfor at vi skulle igangsette de helt nødvendige tiltakene for at vår skyteaktivitet kunne fortsette i ‘’hula’’.

Ingen av oss hadde vel da sett for seg at vi skulle være rammet av stramme smittevernregler fortsatt i 2021, som vanskeliggjør fremdriften i prosjektet. Men så mye om det.

Vi er nå kommet dithen i prosjektet at vi kan se målstreken der fremme. Det er mange småting som skal gjøres og et par større, før banen er klar for å tas i bruk.

Ventilasjonsaggregatet er på plass og ventilasjonsrør for tilluft er montert. Vi har tidligere sagt at vi skal montere alt av ventilasjonsrør på dugnad, så her ligger en stor arbeidsøktøkt foran oss. Rørdeler og materiell vil leveres fra Ventistål AS torsdag 11 februar.

Så gjenstår montering av standplasser og lydisolering av nytt tak over standplass, samt øverste del av lydvegg.

Det elektriske anlegget må også utbedres når vi nå installerer det nye aggregatet og må tilpasse dette i hht til dagens forskrifter. Dette er arbeider vi selvsagt må engasjere autorisert firma for å få på plass. Vi har også noen rørleggerarbeider som må settes bort.

Vi har til nå vært litt tilbakeholdne med å bestille disse arbeidene, siden vi har vært usikre på om vi kunne dekke alle kostnadene.

Vi har derfor søkt Indre Østfold kommune om en kommunal garanti, slik at vi kan søke banklån i hht tidligere årsmøtevedtak.

Vi vil da ha finansieringen på plass og kan ferdigstille prosjektet. Vår søknad om kommunal garanti ble innvilget enstemmig i dagens kommunestyremøte. Så nå vil dette bli satt i bestilling.

Resten er da opp til oss.

Vi håper på at alle som har lyst og mulighet til å bidra på litt dugnadsaktivitet gir oss i styret beskjed, slik at vi kan få utført alle jobbene. Dugnadene vil selvsagt bli satt opp på en slik måte at smittevernreglene kan overholdes. Derfor er det viktig at dere tar kontakt så vi kan planlegge hver dugnad. Det legges opp til at en del dugnader kan gjennomføres alene eller sammen med noen få.

Vi håper vi kan få noen hyggelige timer sammen, med nyoppusset kjøkken, toalett og hyggelige fellesarealer.
Vi venter veldig på å få til litt treningsaktivitet i ‘’hula’’ igjen. Og gleder oss til å se dere alle igjen.

Slik situasjonen er idag tror vi ikke at årsmøtet kan gjennomføres som planlagt i mars, men skal komme tilbake med eksakt dato så snart vi vet om vi kan samles.

Askim, 10 februar 2021