Årsmøte 2024

I kategorien

merket med

people sitting on beige rolling chairs on brown wooden table inside room

Av

min lesing


Innkalling til Årsmøte i Askim Pistolklubb

Tid: 28. februar 2024 kl. 19.00
Sted: Askim skytterlag sitt klubbhus i Vammeliveien 13, 1815 Askim

Det vil være en enkel servering.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styre i hende senest den 14. februar 2024.
Forslag sendes styret per e-post til post@askimpk.no.

Saksdokumenter som årsmelding, regnskap, budsjett og innkommende forslag
ble publisert på medlemssiden for årsmøter 21. februar.

De som ønsker å få tilsendt papirene per e-post kan be om dette fra post@askimpk.no.
Innkalling og sakspapirer sendes ikke ut på papir.

Dokumentene vil være tilgjengelig ikke senere enn to uker før årsmøtet.

Vel møtt !
Styret i Askim Pistolklubb.