Lover og regler

Å drive med skyting innebærer at man må forholde seg til en del lover, regler og instrukser slik at man ivaretar alles sikkerhet, og for rettferdig i sport og konkurranseskyting. Vi har derfor samlet de mest sentrale lover, regler og kilder som gjelder i Askim PK og for sportsskyting generelt.

Klubbens Regler

Klubbens interne regler beslyttes av årsmøtet og forvaltes av styret. Det forventes at alle medlemmer er kjent med og etterlever klubbens regler til enhver tid og at brudd meldes til styret og klubbens kontrollutvalg (se kontaktinformasjon).

Idrettens Regler

Idrettens regler gjelder for alle norske idrettslag og medlemmer av Norges Skytterforbund (NSF). Det forventes at alle medlemmer er kjent med og forholder seg til disse reglene når de opptrer på vegne av Askim PK, f.eks. ved deltagelse på stevner.

Relevant Lovverk

Lovverk som gjelder skyting, erverving av våpen, bygging og forvaltning av skyteanlegg og lignende lover som gjelder klubben, våre aktiviteter eller medlemmer skal til enhver tid etterleves.