Medlemskap

group of people wearing shirts spelled team

På grunn av stor pågang den siste tiden og mange aktive medlemmer har vi dessverre ikke anledning til å ta imot flere medlemmer. Når situasjonen endrer seg vil dette bli kunngjort på våre hjemmesider og vi vil sette opp nye obligatoriske sikkerhetskurs.

Typer medlemskap

Klubben har for øyeblikket kun én type medlemskap, «aktive skyttere» med forskjellige priser for senior og junior. Medlemskapet er gyldig så lenge medlemsavgiften er betalt og medlemmer som ikke betaler vil automatisk bli meldt ut av klubben.

En medlem av Askim Pistolklubb blir registrert som medlem i et godkjent idrettslag for ervervelse og lov til å inneha håndvåpen for sportsskyting. Medlemmer kvalifiserer også til å delta på alle åpne stevner i både inn- og utland.

Medlemsavgift

Askim PK er en selvfinansiert klubb der medlemsavgiften er den mest sentrale inntekten til klubben. Klubben jobber for å redusere kostnader og få støtte gjennom ulike kanaler for å begrense belastningen på medlemmene.

Medlemsavgiften betales årlig etter at årsmøtet har fastsatt størrelsen på medlemsavgiften. For aktive seniormedlemmer er avgiften for tiden er 1250,-.

For de som deltar på sikkerhetskurs inkluderes medlemsavgiften for inneværende år i kursavgiften, og juniormedlemmer får 50% rabatt på medlemsavgiften frem til det året de fyller 22 år.

I tillegg til den årlige medlemsavgiften betales et mindre beløp for deltagelse på treninger og arrangement for å dekke reelle kostnader.

Innmelding

Hvis du er medlem av en annen godkjent pistolklubb kan du søke medlemskap i Askim PK uten å melde deg på sikkerhetskurs. Styret behandler søknader individuelt og har i samsvar med vedtektene rett til å avvise søknader på saklig grunnlag.

Hvis du ikke er registrert pistolskytter fra før må du gjennomføre obligatorisk sikkerhetskurs før du kan søke om medlemskap i klubben. Selve innmeldingen og godkjenning av medlemskap gjøres som en del av sikkerhetskurset.

Både påmelding til sikkerhetskurs og søknad om medlemskap gjøres ved å ta kontakt med styret.