Organisering

Askim Pistolklubb er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom særforbundet for skyting, Norges Skytterforbund. Dette er en forutsetning dersom klubben skal være godkjent hos politiet og at medlemmene skal få ha egne våpen. Klubben er registrert i Brønnøysundregistret med organisasjonsnummer 991 262 334 og i Frivillighetsregisteret.

Plassering av Askim Pistolklubb i idrettsnorge.

Styret

I henhold til klubbens vedtekter skal styret bestå av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på årsmøtet og styremedlemmene velges for to år av gangen for å sikre kontinuitet.

Styrets sammensetning er til enhver tid oppdatert i Brønnøysundregistrene og hele styret kan nås per epost til post@askimpk.no.

Kontrollutvalg

Enhver idrettsklubb under Norges Idrettsforbund er pålagt å ha et kontrollutvalg som skal sikre at klubbens styre og aktiviteter opererer i henhold til lover og krav satt av Idrettsforbundet. I Askim PK brukes dette utvalget også til å behandle eventuelle varslingssaker, og Kontrollutvalget velges blant medlemmene av årsmøtet på årlig basis.

For å kontakte utvalget, send en epost til kontrollutvalget@askimpk.no.