Støtte til klubben

cash coins money pattern

Askim Pistolklubb er et selvfinansiert idrettslag som er avhengig av inntekter gjennom medlemsavgifter, arrangementer, salg av effekter og støtte fra idrettsnorge, organisasjoner og privatpersoner. Vi setter stor pris på alle som vil og kan støtte klubben med økonomiske midler, varer/effekter, eller på andre måter.

Grasrotandelen

Grasrotandelen, som er Norsk Tippings løsning for å selv bestemme hvem som skal få midler fra overskuddet, er en viktig bidragsyter til klubbens økonomi.

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer og andre som vil støtte klubben økonomisk om å gi sin Grasrotandel til Askim Pistolklubb ved å registrere klubben som mottaker via Norsk Tippings mobil-app eller nettsider.

Bruk klubbens navn (ASKIM PISTOLKLUBB) og organisasjonsnummer (991 262 334) ved registrering eller skan QR-koden til venstre.

Spleis

Fra tid til annen har klubben behov for ekstra midler til større investeringer og vedlikehold. For tiden jobbes det for å få på plass elektroniske skyteskiver i Hula, noe som blant annet vil øke kapasiteten og styrke de sportslige prestasjonene.

Til slike innsamlinger bruker vi Spleis fra Sparebank 1 og vår side på Spleis viser hvilke prosjekter vi har søkt og søker støtte til.

Sparebankstiftelsen

I forbindelse med oppussing av skytebanen og klubblokalene i 2020-2021 fikk klubben et engangsbeløp på 150.000,- fra Sparebankstiftelsen. Uten dette hadde det ikke vært mulig å gjennomføre helt nødvendig vedlikeholdsarbeid og ikke minst få på plass et nytt ventilasjonsanlegg.