Sportsskyting

Pistolskyting i Norge er en sport med konkurranseskyting og er den største grenen i Norges Skytterforbund der ca. 75% av medlemmene driver med pistol-/revolverskyting. Norge er også internasjonalt anerkjent for sitt skyttermiljø og noe å være stolt av.

Sportsskyting med pistol foregår enten på bane eller ute i felt (åpent terreng) og det skytes utelukkende på angitte skyteskiver, aldri på gjenstander eller levende mål (inklusive jakt). Baneskyting foregår på 10m (luftpistol), 25m og 50m (fripistol) og de fleste øvelsene er på 25m baner ute eller inne med kaliber fra .22 til .44 magnum. I feltskyting varierer skyteavstand, standplass og skyteskivene, og her er tid viktigere enn presisjon.

Når vi trener så trener vi oftest på grunnleggende skyteteknikk, men trener også på de ulike skyteøvelsene slik at vi kan være forberedt på øvelsene når vi skyter på stevner (skytekonkurranser). De fleste skyttere konkurrerer mest mot seg selv og ønsker å prestere best mulig på det nivået de er på. Kun noen få blir så gode at de kan konkurrere på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Sikkerhet

Det aller viktigste med skyting og håndtering av våpen og ammunisjon er sikkerhet. Det stilles derfor store krav til klubber, baner, banemanskap og arrangører, men det aller viktigste er hver enkelt skytter og hvordan de håndterer våpenet.

Hovedregelen, som aldri skal fravikes, er å ALLTID BEHANDLE ET VÅPEN SOM LADD. De fleste ulykker som skjer med våpen skjer som følge av vådeskudd, og det er oftest andre enn skytteren dette går utover. Dette gjelder alles sikkerhet – ikke bare den som holder våpenet.

I tillegg til lovverk og regelverk gitt av Norges Skytterforbund har vi egne sikkerhetsregler for skyteanlegget og et sikkerhetskurs som alle nye skyttere må igjennom.

Ny med pistolskyting

Vi har alle vært nye en gang og husker godt hvordan det er å begynne med noe helt nytt uten noen kunnskap og erfaring. Vi ønsker derfor å ta imot nye skyttere med forståelse og omtanke og gjøre det så enkelt og trivelig som mulig å komme i gang med pistolskyting.

Norges Skytterforbund (NSF) har laget flere kurs for nybegynnere og vil anbefaler at nye starter med en lysbildeserie som er laget basert på et kurs utviklet av NSF. Denne gir en god innføring i basisferdigheter, regler og begreper som brukes i idretten.

Tidligere var det mulig å være med på prøveskyting på banen. Dette er det ikke mulighet for lenger og det stilles nå krav om å ha gjennomført sikkerhetsopplæring for å få lov til å skyte med pistol eller revolver.

Les mer om å starte med pistolskyting på forbundets opplæringsside for nybegynnere.

Skyting for barn og unge

Barn og unge er viktige for fremtiden i all idrett, og pistolskyting er ikke noe unntak. Frem til året de fyller 16 år er de ansett som barn i idretten og aktivitetene er tilrettelagt slik at de ikke pådrar seg hørsels- og belastningsskader.

I Askim PK har vi en liten gruppe med juniorer som får veiledet trening med støtte fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, men vi ønsker oss flere som vil være med. Ta kontakt med sportslig leder hvis du har barn som ønsker å være med på skyting.

Anskaffe eget våpen

Klubben har et utvalg klubbvåpen som medlemmer kan låne på banen etter at teorien i sikkerhetskurset er gjennomført, men de fleste ønsker å ha egne våpen som de er godt kjent med og føler seg komfortable med.

For å erverve eget våpen er kravet å 1) ha tillatelse fra politimesteren, 2) være fylt 21 år, 3) være registrert medlem av godkjent skytterorganisasjon i minst 6 måneder, og 4) ha minst 20 skyteaktiviteter siste 6 måneder (10 aktiviteter hvis du har lisens på håndvåpen fra før). Hvis du tar sikkerhetskurset hos oss så inkluderes alt som trengs som en del av opplæringen og vi har egne treningsdager for nye skyttere.

Etter at kravene til å erverve våpen er møtt så kan du søke om inntil fire våpen i forskjellige klasser som beskrevet i prosessen for å søke om å erverve eget våpen.